آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی

اولین وبلاگ تخصصی پایه پنجم ابتدایی در ایران

درس 14 : قاره‌هاي جهان

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- كدام قارّه از دو تكّه تشكيل شده است ؟

الف) آسيا ب) اروپا ج) آمريكا د) آفريقا

2- كدام يك از قارّه‌هاي زير، بسيار ديتر از قارّه‌هاي ديگر شناخته شده‌اند ؟

الف) آسيا، آمريكا ب) آسيا ، اروپا

ج) آمريكا، استراليا د) اروپا ، آمريكا

3- كدام اقيانوس، بين دو قارّه‌ي آسيا و آمريكا قرار دارد ؟

الف) اطلس ب) هند ج) منجمد شمالي د) آرام

4- سردترين سرزمين جهان چه نام دارد ؟

الف) قطب شمال ب) آلاسكا ج) سيبري د) قطب جنوب

5- پهناورترين قارهّ‌ي جهان چه نام دارد ؟

الف) قطب جنوب ب) آسيا ج) آمريكا د) آفريقا


برچسب‌ها: بانك سئوالات, گنجينه سئوالات, مجموعه سئوالات
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

 

درس 12 : افغانستان

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- در جنوب كشور افغانستان ، كدام كشور زير قرار گرفته است ؟

الف) تاجيكستان ب) تركمنستان ج) پاكستان د) ايران

2- بزرگ‌ترين شهر افغانستان ، كدام شهر زير مي‌باشد ؟

الف) مزارشريف ب) هرات ج) قندهار د) كابل

3- درياچه‌ي هامون در نزديكي كدام كشور زير قرار دارد ؟

الف) ايران ب) افغانستان ج) تاجيكستان د) پاكستان

4- مهم‌ترين مركز كشاورزي افغانستان كجاست ؟

الف) درّه‌ي رود هريرود ب) كوهپايه‌هاي غربي اين كشور

ج) زمين‌هاي كم ارتفاع شمال اين كشور د) درّه‌ي رود هيرمند

5- صنعت مهمّ افغانستان ، كدام مورد زير است ؟

الف) بافندگي ب) احداث راه‌آهن

ج) ريسندگي د) موارد الف و ج


برچسب‌ها: بانك سئوالات, گنجينه سئوالات, مجموعه سئوالات
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

درس 10 : تركيه

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- كدام رود زير، تمام مسيرش در خاك تركيّه مي‌باشد ؟

الف) ارس ب) قزل ايرماق ج) دجله د) فرات

2- درياچه‌ي وان در كدام سمت تركيّه قرار دارد ؟

الف) غرب ب) شرق ج) شمال د) جنوب

3- مركز كشور تركيّه ، كدام شهر است ؟

الف) ازمير¦ ب) آدانا ج) استانبول د) آنكارا

4- مردم كشور ايران براي رفتن به كدام كشور از راه زميني از تركيّه عبور مي‌كنند ؟

الف) عراق ب) سوريّه ج) يونان د) لبنان

5- بزرگ‌ترين شهر تركيّه ، كدام شهر مي‌باشد ؟

الف) ازمير ب)آنتاليا ج) استانبول د)آدانا


برچسب‌ها: بانك سئوالات, گنجينه سئوالات, مجموعه سئوالات
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

درس 8 : جمهوري آذربايجان
الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .
1- كشور جمهوري آذربايجان در كدام جهت كشور ايران قرار دارد ؟
الف) شمال غربي ب) شمال شرقي ج) غرب د) شرق
2- بيشتر مساحت جمهوري آذربايجان را چه نوع سرزمين‌هايي فرا گرفته است ؟
الف) جلگه‌اي پست ب) كوهستاني ج) بياباني د) كم ارتفاع
3- پرجمعيّت ‌ترين شهر كشور جمهوري آذربايجان چه نام دارد ؟
الف) آستارا ب) گنجه ج) باكو د) نخجوان
4- رود ارس از كدام كشور، وارد كشور جمهوري آذربايجان مي‌شود ؟
الف) گرجستان ب) تركيّه ج) ايران د) روسيّه


برچسب‌ها: بانك سئوالات, گنجينه سئوالات, مجموعه سئوالات
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

درس6 : كدام كشورها با كشورايران همسايه‌اند ؟

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- بزرگ‌ترين همسايه‌ي شمالي ايران كدام كشور زير است ؟

الف) جمهوري آذربايجان ب) ارمنستان

ج) تركمنستان د) تركيّه

2- كدام كشور زير از همسايگان آبي ايران به حساب نمي‌آيد ؟

الف) قطر ب) كويت ج) عمّان د) يمن

3- غيرازكشورايران، كدام كشورهمسايه‌ي ايران، كناراقيانوس هند قرارگرفته است ؟

الف) افغانستان ب) پاكستان ج) عراق د) عربستان سعودي

4- كوچك‌ترين همسايه‌ي ايران، كدام كشور زير است ؟

الف) تركمنستان ب) عراق

ج) ارمنستان د) جمهوري آذربايجان

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد .

1- كشورهاي عراق و ....... ازهمسايگان ........ كشور ايران مي باشند .

2- در جهت شرق ايران ، دو كشور ......... و ......... قرار گرفته‌اند .

3- كشور ايران از جهت .......... با كشورهاي ارمنستان ، ........ . و .........

هم مرز است .


برچسب‌ها: بانك سئوالات, گنجينه سئوالات, مجموعه سئوالات
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

درس 3 : كشاورزي و دامپروري در ايران

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد.

1- مهم ‌ترين محصولات كشاورزي ايران كه در بيشتر نواحي ايران كشت مي‌شوند كدام ‌اند ؟

الف) برنج ، چاي ب) گندم ، برنج ج) جو، برنج د) گندم ، جو

2- كشت گندم و جو در ايران به چه صورتي است ؟

الف) فقط ديم ب) فقط آبي ج) هر دو صورت ديم و آبي د) بيشتر به صورت ديم

3- كدام گياه زير به خاك حاصل ‌خيز و آبرفتي و آب فراوان نياز دارد؟

الف) گندم ب) چاي ج) جو د) برنج

4- مهم ‌ترين ناحيه‌ي توليد چاي در كشور ايران كدام استان زير است ؟

الف) گلستان ب) مازندران ج) گيلان د) سمنان

5- محصولات صادراتي كشور ايران كدام‌اند ؟

الف) پسته، چاي ب) خرما، پسته ج) گندم، جو د) برنج، جو


برچسب‌ها: بانك سئوالات, گنجينه سئوالات, مجموعه سئوالات
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

1- به مجموعه‌ي چند شهر و روستا كه در كنار هم باشند ، ........ مي‌گويند .

2- بزرگ ‌ترين و پرجمعيّت ‌ترين شهر هر استان را ........ مي‌نامند .

3- مركز استان معمولاً با انواع ...... به ...... دور و نزديك آن استان مربوط است .

4- درياچه‌ي قم بين سه استان ......... ، ......... و ........ قرار دارد .

5- درياچه‌ هامون در سمت ....... ايران و در نزديكي كشور ......... قرار دارد .

ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد.

1- استان ارد بيل در شمال غربي ايران قرار دارد .

2 - هر استان به چند شهر و روستا تقسيم شده است .

3 - استان هرمزگان فقط با خليج فارس ، مرز مشترك دارد .


برچسب‌ها: بانك سئوالات, گنجينه سئوالات, مجموعه سئوالات
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

در ادامه مطلب می توانید از سئوالات ریاضی در نوبت اول استفاده کنید.

جهت رؤیت بهتر سئوالات بهتر است ابتدا آن را در رایانه ذخیره نمائید

 

 

به ادامه مطلب برو

 


برچسب‌ها: بانک سئوالات, نمونه سئوالات نوبت اول, گنجینه سئوالات, ریاضی پنجم ابتدایی, دانلود سئوال
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

در ادامه مطلب می توانید از سئوالات ریاضی در نوبت اول استفاده کنید.

جهت رؤیت بهتر سئوالات بهتر است ابتدا آن را در رایانه ذخیره نمائید

 

به ادامه مطلب برو


برچسب‌ها: بانک سئوالات, نمونه سئوالات نوبت اول, گنجینه سئوالات, ریاضی پنجم ابتدایی, دانلود سئوال
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

مطالب قدیمی‌تر